Wateroverlast Maart 2020 – update !

Vanaf eind februari hebben we te maken met forse wateroverlast, zelfs dusdanig dat beide banen tot nader bericht gesloten zijn. De oefenfaciliteiten zijn wel open. De situatie wordt dagelijks beoordeeld en met u gedeeld via de website. We hopen dat we snel een drogere periode mogen verwelkomen zodat we de baan weer open kunnen stellen.

Nieuwe foto’s d.d  14 maart 2020