Opschorten lidmaatschap

Opschorten lidmaatschap

Vanaf 1 juli 2009 hanteert Golfclub Riel het volgende Reglement voor opschorting.

Wat?

Opschorting houdt in dat een lid voor een periode van minimaal 6 maanden en maximaal 3 jaar lid blijft zonder contributie te betalen en dat het lidmaatschap wordt hersteld en verrekend na die periode. Het lid wordt gedurende de opschorting uitgeschreven bij NGF.

Wanneer?

Redenen voor opschorting:

 • langdurige ziekte of blessure;
 • zwangerschap;
 • studie buiten de gemeente;
 • tijdelijke verhuizing vanwege werk buiten een straal van 100 km;
 • in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Regels?

Golfclub Riel hanteert de volgende spelregels bij opschorting:

 • Opschorting vindt nooit plaats met terugwerkende kracht.
 • Tot moment van opschorting dienen alle betalingen te zijn voldaan.
 • Tijdens opschorting vinden geen betalingen plaats, de reeds betaalde contributie wordt bevroren.
 • Bij herintreding volgt eindafrekening: bevroren contributie wordt verrekend met nieuw te betalen contributie op moment van herintreden plus € 50,- kosten voor extra administratie.
 • Er volgt nooit restitutie van betaalde contributie; ook niet indien opschorting na 3 jaar resulteert in beëindiging lidmaatschap en uitschrijving.
 • Bij misbruik van deze regeling vervalt het recht om opnieuw lid te worden.
 • Pas na uitschrijving wordt de eenmalige inleg (volwassenen € 250, jeugd € 50) gerestitueerd als daar tenminste nog recht op is.

 

Hoe aanvragen?
Opschorting dient schriftelijk of per mail te worden aangevraagd bij de ledenadministratie:

 • Vermeld de reden.
 • Voeg indien mogelijk een bewijsstuk toe (Bijvoorbeeld: bewijs van inschrijving andere gemeente, inschrijving bij studie).

Het bestuur beoordeelt uw aanvraag en stelt u schriftelijk of per mail in kennis.

Hoe beëindigen?

Verzoek tot beëindiging van opschorting dient schriftelijk of per mail te worden gemeld bij de ledenadministratie.

De ledenadministratie neemt contact met u op voor de financiële afwikkeling.

Opschorting stopt nadat financiële afwikkeling is voldaan.

 

Mail:  ledenadministratie@gcriel.nl