Baanregels

Baanreglement Golfclub Riel

Wij heten u van harte welkom op Golfclub Riel. Om de goede orde in en om de baan te bewaren is het wenselijk nadere richtlijnen te geven door middel van een baanreglement. Dit baanreglement is bedoeld als aanvulling op de algemene spelregels zoals die bij het golfen gelden. Om het plezier voor u en voor anderen te verhogen wordt verwacht dat elke speler zich aan deze regels houdt.

Art. 01. Kennis/overtreding van het baanreglement
Iedere speler/bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van dit baanreglement en het toe te passen in voorkomende gevallen. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Golfclub Riel of zijn vertegenwoordiger over de te nemen beslissingen of maatregelen.

Art. 02. Openingstijden
De baan is 7 dagen per week geopend. Voor openingstijden van de golfbaan, driving-range en clubhuis raadpleegt men het mededelingenbord en/of de baaninformatie op website. De baan en/ of de oefenaccommodatie kan geheel of gedeeltelijk worden gesloten door de beheerders in verband met weer- of terreinomstandigheden, werkzaamheden in de baan en/of op de oefenaccommodatie, wedstrijden, evenementen of gebruik door derden. Zie de website van Golfclub Riel voor o.a. de kalender, de actuele baanstatus en de openingstijden van het clubhuis.

Art. 03a. Toegang tot de 9-holes golfbaan
De golfbaan is toegankelijk voorleden van Golfclub Riel minimaal in bezit van baanpermissie afgegeven door Golfschool Geldrop, greenfee-spelers en leerlingen onder begeleiding van een golfprofessional van Golfschool Geldrop.

Art. 03b. Toegang tot de 6-holes baan Zes Gehuchten, Pitch & Putt
De 6-holes golfbaan is toegankelijk voor iedereen genoemd in art 03a plus spelers die beschikken over een bewijs van toegang afgegeven door Golfschool Geldrop of deelnemers aan een door de golfschool georganiseerde clinic. Ook greenfee-spelers zonder golfervaring zijn welkom mits zij per flight worden vergezeld door een persoon die voldoet aan de eisen van artikel 03a. Op de Zes Gehuchtenbaan zijn golfschoenen niet verplicht, maar schoenen die greens en/of baan kunnen beschadigen zijn niet toegestaan.

Art.04.  Kinderen en huisdieren
Lessende jeugd van Golfschool Geldrop heeft onder begeleiding van de professionals toegang tot de golfbaan. Kinderen tot en met 12 jaar in bezit van (club-)handicap-pas of baanpermissie hebben alleen toegang tot de baan onder begeleiding van een volwassene met (club-) Handicap-pas.  Ongeacht de leeftijd mag jeugd met een actieve handicap <36 zonder begeleiding de baan op. Vanuit veiligheidsoverwegingen mogen niet golfende kinderen onder de 15 jaar de baan niet op.
Het betreden van de golfclub met huisdieren is alleen toegestaan indien het dier is aangelijnd. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de baan of op de oefenfaciliteiten.

Art. 05. Speelvaardigheid als eis
Om te spelen op onze 9-holes baan dienen greenfee-spelers, genodigden en niet-leden, minimaal in het bezit zijn van een geldige (club-)handicap-pas,  minimaal clubhandicap 54 of baanpermissie voor Golfclub Riel. Voor onze 6-holes baan is dit niet verplicht. De leerlingen van Golfschool Geldrop hebben onder toezicht van de golfprofessionals toegang tot de baan.

Art. 06. Kleding op de golfbaan 
Spelers zijn gekleed en geschoeid volgens de algemene normen van beschaving en mode bij het golfspel. Voor de heren: een nette pantalon of bermuda tot net boven de knie. Daarnaast dragen de heren een polo, blouse of trui met kraagje. Voor de dames zijn iets kortere bermuda’s en golfrokjes toegestaan, mits van zodanige lengte dat deze niet als aanstootgevend worden beschouwd. Voor de dames is een polo zonder mouwen geoorloofd. De schouders dienen echter wel geheel bedekt te zijn. Het dragen van golfschoenen op de baan is gewenst, schoenen met platte zolen kan worden toegestaan. (zie ook kledingvoorschrift)

Art. 07. Reserveringen en procedure afslaan.

Wij hanteren geen starttijden. Bij drukte plaatst u een golfbal in de spiraal bij hole 1 voor het bepalen van de startvolgorde. Greenfee-spelers en/of gastspelers legitimeren zich eerst bij het clubhuis met een (Club-)Handicap pas of een Baanpermissiebewijs voor het verkrijgen van een greenfee. Als u wilt komen spelen raadpleeg dan eerst de kalender of de baan bezet is. Groepen zijn van harte welkom. Bent u met meer dan 16 personen stuur dan eerst een mail naar: secretaris@gcriel.nl

-Men mag pas afslaan als de voorgaande flight ruim buiten bereik van uw slagafstand is.

-Ritsen: Wanneer u 18 holes speelt wordt er direct verder gespeeld op hole 10 mits er niemand op de afslag van hole 1 staat. De doorkomende flight heeft voorrang bij gelijktijdige aankomst op hole 1/10. Staan er meerdere flights te wachten dan wordt er geritst op volgorde van aankomst. Eerst start de flight die staat te wachten, vervolgens de doorkomende flight afkomstig van hole 9.

Art. 08. Route.
De afslag vindt plaats vanaf de tee van hole 1. De wedstrijdcommissie kan besluiten tot een shotgun start. Spelers volgen de aangegeven routeaanduidingen naar de volgende hole waarbij de paden gevolgd worden.  Trolleys/golfkarren blijven op een afstand van 5 meter van de greens.

Art. 09. Zorg voor de baan
Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. Dat houdt in dat we van u verwachten dat u pitchmarks, ook van anderen, op de green herstelt. Draag uw pitchfork op zak zodat u oneffenheden op de green direct kunt repareren. Wij verzoeken u de bunkers te betreden en te verlaten aan de lage kant; bunkers aan te harken en de harken terug te leggen op de harksteunen evenwijdig aan de speelrichting. Uitgeslagen plaggen(divots) op de afslagplaats en door de baan dienen te worden teruggelegd en aangetrapt. Betreed de green niet met uw golfuitrusting om schade aan de green te voorkomen. Ontzie de randen van de hole bijv. bij het uitnemen en terugplaatsen van de vlaggenstok.

Art. 10. Etiquette- en golfregels & Local Rules
Iedere speler en bezoeker dient zich te houden aan de etiquette- en golfregels zoals die door de NGF worden gehanteerd.‘Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know the Rules of Golf’ (Golfregels en Amateurstatus  Regels 2012-2015 NGF)
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf” vastgesteld door Royal & Ancient Golf Club of St.Andrews, alsmede de Local Rules van Golfclub Riel.
Alle spelers dienen vooraf kennis te nemen van de Local Rules en gedragsregels van Golfclub Riel. Deze staan achter op de scorekaart, op de website en de daarvoor bestemde publicatieborden. Indien noodzakelijk kunnen er in de wintermaanden tijdelijke, aanvullende winterregels gelden. U kunt deze vinden op de site van Golfclub Riel en de publicatieborden.

Art. 11. Speelsnelheid. 
Ter bevordering van de speelsnelheid en het speelgenot van de overige spelers wordt het onderstaande in acht genomen:

  • Speel met maximaal een vierbal. Bij drukte op de baan kan de marshal verzoeken de flight op te splitsen ter bevordering van het speeltempo.
  • Speel door zonder onnodig oponthoud; kies onder het lopen de club voor uw volgende slag, maak maximaal 2 oefenswings en bekijk uw puttinglijn niet te lang.
  • Heeft u de hole uitgespeeld verlaat dan zo snel mogelijk de green.
  • Laat een achteropkomende partij door zodra uw flight een afstand van een volledige hole op de partij voor u heeft verloren.
  • Laat de flight achter u door zodra uw partij een bal zoekt en het ernaar uitziet dat de bal niet direct wordt gevonden. Heeft u de spelers van de achteropkomende partij door gewenkt, dan moet u wachten met het hervatten van het spel tot de doorgelaten partij buiten bereik is.

Art. 12. Aanwijzingen en controle. 
Bagtags en greenfees dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd aan de golfuitrusting. Alle spelers van de golfbaan dienen controle op de geldigheid van bagtags en greenfees toe te staan. De controle geschiedt door de beheerders of een namens hen optredende persoon bijvoorbeeld de marshal. Aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van de baan, snelheid van spelen, doorlaten van spelers en het naleven van het baanreglement en de golfregels door de hierboven genoemde functionarissen dienen te worden opgevolgd.

Art. 13. Baanpersoneel en pro’s 
Zowel het baanpersoneel als de golfprofessionals hebben tijdens het uitvoeren van hun werk altijd voorrang op de spelers in de baan. Spelers wachten op een teken van het baanpersoneel, voordat ze hun spel in de richting van dit personeel voortzetten. Lesgevende professionals van Golfschool Geldrop hebben met hun leerlingen op de driving-range, door de baan, op de oefengreens en in oefenbunkers voorrang op andere spelers.

Art. 14. Golfuitrusting.
Het is niet toegestaan dat 2 of meer spelers spelen met één golfuitrusting. Op de Zes Gehuchten baan is het toegestaan dat twee spelers gezamenlijk één uitrusting gebruiken. Eenieder die gebruik maakt van de golfbaan draagt een pitchfork op zak.

Art. 15. Trolleys. 
Het is verboden om met de golfkar en/of trolley over afslagplaatsen, greens, tussen greens en bunkers, de voorgreens en/of beplante vakken te rijden. Bij het clubhuis parkeert u uw golfkar, golftas, trolley op de daartoe aangewezen plaats voor het clubhuis of onder de overkapping bij de driving- range. Het is niet toegestaan de golfuitrusting te stallen op of nabij het terras.

Art. 16. Aansprakelijkheid.
Het gebruik van golfbaan en accommodaties is voor eigen risico. Het bestuur, de beheerder, of personeel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of schade in welke vorm dan ook.

Art. 17. Afval in de baan.
Afval dient te worden gedeponeerd in de aanwezige afvalbakken. 

Art. 18. Mobiele telefoons. 
Tijdens wedstrijden is het gebruik van  mobiele telefoons  niet toegestaan uitgezonderd in geval van calamiteit. Ook bij een vriendschappelijke ronde heeft het de voorkeur dat het akoestisch belsignaal van de mobiele telefoon is uitgeschakeld. Het gebruik van mobiele telefoons door de baan, op de driving-range of op de oefenaccommodaties is toegestaan mits dit geen overlast geeft voor anderen.

Art. 19. Driving-range, oefengreens en oefenbunker.
Op de driving-range slaat men uitsluitend af van de aangegeven afslagplaatsen. Respecteer de concentratie van anderen op de driving-range. De driving-range ballen zijn eigendom van Golfschool Geldrop. Het is verboden driving-range ballen te gebruiken door de baan. Ballen rapen op de driving-range is gevaarlijk en derhalve niet toegestaan. Na gebruik van de oefenfaciliteiten dient men deze netjes en schoon achter te laten en de lege emmers terug te zetten bij de ballenautomaat. Door de beperkte lengte van de driving-range is het niet toegestaan verder dan 160 meter te slaan. Houd tijdens het afslaan ook rekening met de naastgelegen hockeyvelden.

Art. 20. Veiligheid. 
Van iedere speler/bezoeker wordt verwacht dat hij/zij rekening houdt met de veiligheid van andere spelers en gebruikers van de faciliteiten van Golfclub Riel.

Onweer; in het algemeen geldt dat als er onweer nadert u er verstandig aan doet het spel meteen te onderbreken en niet te wachten tot het onweer te dicht is genaderd. Probeer zo snel mogelijk het clubhuis, of uw auto te bereiken. Laat uw golfkar altijd op een flinke afstand staan en neem geen paraplu mee, niet alleen omdat deze metalen delen zou kunnen bevatten, maar ook omdat u daarmee uzelf tot hoogste raakpunt zou kunnen maken. Als u toch door het onweer wordt overvallen, kunt u als volgt handelen: Hurk ver van uw golfkar met de armen om de benen geslagen en met de voeten bij elkaar om het contact met de grond zo klein mogelijk te maken. Het contact met de grond moet zo klein mogelijk zijn in verband met stroomverspreiding door blikseminslag. Ga dus nooit op de grond liggen.
Vermijd tijdens onweer de volgende riskante plaatsen:
• alleenstaande bomen
• het open veld
• bosranden
• waterpartijen

Tot slot willen wij u erop wijzen dat sancties op overtredingen kunnen bestaan uit verwijdering van de baan, schorsing of royement van het lidmaatschap.