Regel- & Handicapcommissie

Deze commissie bestaat uit:
Twan Beemer (voorzitter)
Sis Hoyer
Roy Hoyer
Lex van den Bout

Mail: regel-handicap@gcriel.nl

De taak van de Regel- en Handicapcommissie is drieledig:
1. Het bevorderen van de regelkennis onder de leden.
2. Het voorbereiden en afnemen van Regelexamens.
3. Het onderhouden van contacten met de overige commissies inzake regeltechnische kwesties.

Voor wat betreft het onderdeel Handicapping is de taak van de R&H tweeledig:
1. Het administreren van de handicaps van de leden en aangesloten spelers.
2. Het onderhouden van contacten met overige commissies inzake handicap kwesties.

MEDEDELING:
Verkeerde of niet juist ingevulde Q-kaarten zullen wij helaas moeten afkeuren.

Vraag aan Regel- & Handicapcommissie

Stuur uw vraag naar de Regel- & Handicapcommissie door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.
  • Vul hier uw naam in
  • Telefoonnummer waarop wij u eventueel kunnen bereiken. Wij zullen in eerste instantie per mail op uw vraag reageren.