Algemene Ledenvergadering 2015

Op 11 mei aanstaande zijn al onze leden van harte welkom voor de Algemene Ledenvergadering welke dit jaar gehouden zal worden in het clubhuis van Golfclub Riel.
Aanvang 20.00 uur. Ontvangst met koffie of fris vanaf 19.30 uur.
De verwachte eindtijd van onze ledenvergadering is rond 22.00 uur.
Het programma van de avond vindt u in de mail die u op 25 april jongstleden is toegestuurd door onze secretaris.