UITBREIDING BESTUUR GOLFCLUB RIEL

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 mei jongstleden is Mark van Nunen met algemene stemmen gekozen als nieuw bestuurslid voor onze golfclub.
Het bestuur bestaat nu uit Tom Faasen (voorzitter), Bart Coppens (secretaris), Edwin Dirne (penningmeester) en Mark van Nunen (bestuurslid).