Baancommissie

Deze commissie bestaat uit :
Nol van Happen en Johan Lourenz

Takenpakket :
– onderhouden van de groei en de aankleding van de baan
– idem oefenfaciliteiten
– beslissen wanneer de baan om technische redenen wordt gesloten
– teksten (o.a. vermelden sluitingen) op www. (in overleg)