Winterregels 2020-2021

WINTERREGELS 2021-2022 met ingang van maandag 22 november:

Starten: Controleer voor je gaat lopen op de site of de banen open zijn of dat er aanpassingen zijn. Het kan voorkomen dat we soms wat later zijn met de meldingen betreffende omstandigheden. Vroege starters vragen we uitdrukkelijk niet te spelen op greens als deze nog wit zijn. Speel dan op de wintergreens!
Opteeën: Bij voorkeur opteeën (incl. schoonmaken van de bal) ‘in het algemene gebied’ (het algemene gebied = alle kort gemaaide delen, semi rough en rough; dus niet in hindernissen of bunkers).
Uitholen: NIET uitholen: binnen 1 putterlengte en voor 1 slag oprapen. Vlag in de hole laten staan.

Op de baan
1. De winterafslagplaatsen worden zoveel als mogelijk op de achterkant of de voorkant van de huidige afslagplaatsen gezet en gedurende de winter zo min mogelijk verzet. De kwaliteit van die plekken zal op den duur minder worden. Uitdrukkelijk verzoek om niet elders op de afslagplaatsen af te slaan (de beschadigde stukken worden na de winter hersteld met graszoden). 
2. In het belang van de baan verzoeken we gebruik te maken van draagtassen.
Advies: neem een halve set mee.
Voorlopig zijn Lichte trolleys met een lichte tas (bij voorkeur met halve set) toegestaan.
3. Indien de conditie van de baan dit niet meer toelaat, worden draagtassen verplicht. Voor leden die in bezit zijn van een handicart staan op de club trolleys die ze op vertoon van de handicart mogen gebruiken. Leden die geen handicart hebben, maar ook echt niet met draagtas kunnen lopen, kunnen bij het bestuur ontheffing aanvragen en met die ontheffing mogen zij ook gebruik maken van deze trolleys.
4. Bij extreem weer wordt de baan gesloten. Wel worden er 6 wintergreens gemaakt, indien mogelijk kan er dan alleen op de 6 aangepaste holes gespeeld worden.

Wintergreens:
De wintergreens zijn gemaakt op hole 1,3,5,6,8 en 9. Als door bijvoorbeeld rijp niet op de greens gespeeld mag worden kan er nog wel op deze 6 holes gespeeld worden. De wintergreens kun je herkennen aan de gele vlaggen. De vlaggen op de gewone greens blijven staan, ook op de momenten dat je deze greens niet mag bespelen.
Op de site en met borden bij de poort en hole 1 wordt aangegeven wanneer je alleen op de wintergreens kunt spelen. Je kunt dan ook geen gebruik maken van de putting en chipping green. De 6-Gehuchten baan zal dan waarschijnlijk gesloten moeten worden. (Controleer info op de baan en op de website. Mocht de melding op de website afwijken van de melding op de baan, dan geldt de melding op de baan.)