Parkeerplaats

Goed nieuws !   – Parkeervoorziening gaat er nu echt komen !

We hebben allemaal gezien dat er volop gebouwd wordt op het kavel tegenover ons clubhuis. Het kavel hadden we tot voor kort in gebruik als tijdelijke parkeervoorziening. Na jaren van onderhandelen is het eindelijk zo ver, er gaat een mooie parkeervoorziening gerealiseerd worden direct voor de ingang van de Golfclub. Meer dan 60 parkeerplaatsen en een fietsverbinding met de Gijzenrooiseweg. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee, zeker in de “natte seizoenen” gaf het onverharde parkeerveld veel overlast.

Bijgaand een voorlopig ontwerp van de parkeervoorziening. Realisatie staat gepland voor het voorjaar / begin zomer 2021.