Golfregels in de Praktijk, zaterdag 24 januari ’15

Op 24 januari aanstaande organiseert onze Regel- en Handicapcommissie een praktische bijeenkomst over de regels van het golfspel, waarbij we daadwerkelijk (in kleine groepen) de baan op gaan om daar naar diverse situaties te kijken.

Op 24 januari aanstaande organiseert onze Regel- en Handicapcommissie een praktische bijeenkomst over de regels van het golfspel, waarbij we daadwerkelijk (in kleine groepen) de baan op gaan om daar naar diverse situaties te kijken.Vooraf zullen diverse vraagstukken in baan uitgezet worden waarbij uw kennis van de golfregels zeker op de proef gesteld zal worden. Met elke groep die de baan in gaat zal iemand uit de Regel- en Handicapcommissie meelopen die de verschillende situaties kan toelichten en vragen kan beantwoorden.
De belangstelling voor deze dag is overweldigend, dus helaas is de inschrijving gesloten.