Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse ALV vindt plaats op dinsdag 7 mei in het clubhuis.

Aanvang 20.00 uur en einde ongeveer 22.00 uur.